Yönetim sistemimizin bir gereği olarak zamak döküm, plastik enjeksiyon, işleme, polisaj ve kaplama proseslerimiz sonucu oluşan ürünlerimizin kalitesine verdiğimiz önem ve özeni çevremizde de göstermekteyiz.

Bunun için; devamlı olarak araştırma ve geliştirme yaparak, hem kendi kuruluşumuz içindeki bilgi birikiminden yararlanmak, hem de bilimin sunduğu bilgi kaynaklarını kullanıp çevre ile ilgili dökümanları kullanarak, ISO 14001 standardına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere ve ürün ve üretimimizle ilgili diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre politikalarımızın ana ilkeleri olarak;

Döküm, enjeksiyon ve işleme proseslerimizde doğal kaynakların tüketilmesini önleyen ve azaltan tercihler yapmayı,

Hammadde ve yardımcı hammaddeleri için tekrar kullanım ve/veya geri kazanım metodlarını tercih etmeyi,

Proseslerimizde enerji verimliliği sağlamayı,

Kirliliği mümkün olduğunca kaynağında önlemek, havaya, suya ve toprağa verilen atıkları en aza indirmek veya bu atıkları mümkün olan en zararsız hale getirmeyi,

Çalışanlarımızı döküm, enjeksiyon, işleme, polisaj ve kaplama faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda eğitmek ve çevre bilincini genel bir yaşam bilinci olarak aşılamayı,

Çevre ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı gelişmeyi,

Politikamızı bütün çalışanlarımızla ve müşterilerimize açık tutmayı taahhüt ederiz.

Hasan Hüseyin BÜYÜKUSTA

Genel Müdür